Jesteś na stronie: Ogłoszenie

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, w dziedzinach przez niego reprezentowanych w ramach funkcjonowania Oddziałów i Poradni Szpitala w trybie umów cywilno–prawnych zawieranych w formie :
– Pełnego kontraktu
– Kontraktu dyżurowego
– Kontraktu zadaniowego

Umowy zawierane będą na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Oferta kierowana jest do podmiotów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą posiadających uprawnienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 35 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
Składanie ofert:
–  Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (Ankieta ofertowa)
–  Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie tylko opisanej : „Konkurs Ofert” i zakresem świadczeń którego oferta dotyczy – pod rygorem odrzucenia.
–  Oferty należy składać do dnia 11.12.2010 r. do godziny 15:00 w punkcie obsługi interesantów na parterze w budynku Administracji Szpitala.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu (projektem umowy, regulaminem konkursu) zapoznać się można w pokoju nr 4 budynku Administracji Szpitala przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku, w którym również są do pobrania formularze ofertowe.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniach 14-18.12.2010 r. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyn. Biorąc udział w konkursie mają Państwo prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania protestów po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.

Białystok, dnia 18.11.2010 r.