Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

1. fizjoterapeuty  w  Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym – 1 osoba, – system pracy jednozmianowej

Wymagania:
– wyższe wykształcenie medyczne

Mile widziane: 
– doświadczenie zawodowe mile widziane
– kursy z zakresu rehabilitacji

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 26 lipca 2017 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs- stanowisko ……
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 17.07.2017 r.