Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

I. fizjoterapeuty  w  Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym – 2 osoby, – system pracy jednozmianowej (7:30-15:05)

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe  medyczne  
– doświadczenie zawodowe mile widziane

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 17 maja 2017 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs- fizjoterapeuta  w  Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, dnia 10.05.2017r.