Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych

Ogłoszenie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 pilnie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

I. lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych   w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym –  3 osoby,  pełny etat

Wymagania:
– wykształcenie wyższe  medyczne
– specjalizacja w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych lub karta specjalizacyjna

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– kserokopia dyplomu specjalizacji lub karty specjalizacyjnej
– inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

 

Dokumenty należy składać do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C.Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Nr telefonu do kontaktu 85 7488507

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 13.06.2017 r.