Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko ortoptystki w Poradni Okulistyki Dziecięcej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko ortoptystki w Poradni Okulistyki Dziecięcej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

 

  • ortoptystki w Poradni Okulistyki Dziecięcej – 1 osoba, – system pracy jednozmianowej (7:30-15:05 lub 10:35-18:00)

 

Wymagania:

 

  • wykształcenie policealne

  • doświadczenie zawodowe mile widziane

 

 

 

Dokumenty:

 

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 30 września 2017 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – ortoptystka w Poradni Okulistyki Dziecięcej.

 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85 7488 507,

 

 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, dnia 14.09.2017 r.