Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac oraz Specjalisty ds. osobowych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac oraz Specjalisty ds. osobowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

    
I. Zastępcy Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac – 1 osoba, pełny etat
II. Specjalisty ds. osobowych – 1 osoba, pełny etat

Wymagania:
– wykształcenie wyższe – kierunek ekonomiczny lub prawniczy
– staż pracy – 3 lata
– mile widziane doświadczenie w jednostkach służby zdrowia

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 15 listopada 2017 do godz. 15:00   na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem 85 7488507.

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 25.10.2017 r.