Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE w sprawie przesunięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 48/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100

email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie przesunięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 48/2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

OGŁOSZENIE
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu
PK Nr 48/2020
ogłoszonego w dniu 30.11.2020 r.

Ulega przesunięciu:
z dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 na dzień 21 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 termin rozstrzygnięcia konkursu:
1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na
Oddziale Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej.

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 18 grudnia 2020 r.