Jesteś na stronie: OGŁOSZENIE w sprawie przesunięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 50/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie przesunięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 50/2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

OGŁOSZENIE
o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu
PK Nr 50/2020
ogłoszonego w dniu 07.12.2020 r.

Ulega przesunięciu:
z dnia 17 grudnia 2020 r do godz. 15:00 na dzień 21 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 termin rozstrzygnięcia konkursu:
1. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych na Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki, w godzinach normalnej ordynacji i pełnienie dyżurów medycznych + implantacja stymulatorów 1-jamowych
i 2-jamowych + implantacja kardiowerterów – defibrylatorów (ICD), wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki.
2. Świadczenia medyczne udzielane przez pielęgniarkę w Pracowni Hemodynamiki.
3. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
4. Świadczenia medyczne udzielane przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej – wykonywanie procedur
w kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki.

Dyrektor
dr n. med.
Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 17 grudnia 2020 r.