Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert Nr 41/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur w kardiologii i elektrofizjologii tj. implantacja kardiowertera-defibrylatora jednojamowego, dwujamowego ( ICD V-R, ICD D-R), lekarz, pie

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert Nr 41/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur w kardiologii i elektrofizjologii tj. implantacja kardiowertera-defibrylatora jednojamowego, dwujamowego ( ICD V-R, ICD D-R), lekarz, pie

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.  zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

 

 

konkurs ofert  Nr 41/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

I. Procedur w kardiologii i elektrofizjologii tj. implantacja  kardiowertera-defibrylatora jednojamowego, dwujamowego ( ICD V-R, ICD D-R), lekarz, pielęgniarka

 

 

Uzasadnienie:

– Odrzucono oferty, które wpłynęły.

                           

 

 

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr. n. med. Agnieszka Janke

 


Białystok, dnia 07.07.2017 r.