Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert nr 49/2017

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert nr 49/2017

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.  zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 49/2017  w zakresie:

I. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Działu Diagnostyki Obrazowej w godzinach normalnej ordynacji (7:00-15:00)

 

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 14.08.2017 r.