Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia Pielęgniarki Epidemiologicznej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia Pielęgniarki Epidemiologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

Pielęgniarki Epidemiologicznej – 1 osoba, system pracy jednozmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne + specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 08 grudnia 2017r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-pielęgniarka   …….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2017.11.29.