Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika mgr Farmacji

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika mgr Farmacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

zatrudni pracowników na stanowisko:

  • Farmaceuta (mgr w dziedzinie farmacji)

Dokumenty:

  • Podanie,

  • CV,

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty należy składać na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – stanowisko: farmaceuta

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego.


Klauzula Informacyjna (PDF, 66.4KB)