Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

1. Specjalista ds. zamówień publicznych – 1 osoba, pełny etat

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe  – preferowane prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • doświadczenie w samodzielnym procedowaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi wydatkowania środków publicznych,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dokumenty:

– podanie,

– CV,

– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  kandydata,

– inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności.

 

Dokumenty należy składać do 24 sierpnia 2018 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. 

J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs –stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych.

Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku   ul. M. Skłodowskiej  – Curie 26, 15-950 Białystok.

 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

                                                                                             

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel.: 85 74 88 528.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych prowadzonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”. 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, 13.08.2018 r.