Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

  • Asystent diagnostyki laboratoryjnej (Specjalizacja z mikrobiologii)

  • Diagnosta Laboratoryjny

  • Technik analityki

  • Mikrobiolog

Dokumenty:

  • Podanie,

  • CV,

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły oraz prawo wykonywania zawodu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty należy składać do dnia 15.04.2019 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – stanowisko: Asystent diagnostyki laboratoryjnej / diagnosta laboratoryjny / technik analityki / mikrobiolog

Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Asystent diagnostyki laboratoryjnej / diagnosta laboratoryjny / technik analityki / mikrobiolog prowadzonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

 

 

                                                    

      DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski