Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w Dziale Zatrudnienia i Płac

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w Dziale Zatrudnienia i Płac

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

 

zatrudni pracowników na stanowisko:

  • Referent / Specjalista ds. osobowych

Wymagania:

  • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  • dobra znajomość pakietu office w szczególności word, excel

  • mile widziane doświadczenie w kadrach

Dokumenty:

  • Podanie,

  • CV,

  • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty należy składać do 30 kwietnia 2019 r. na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs – stanowisko: Referent / Specjalista ds. osobowych

Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Referent / Specjalista ds. osobowych. prowadzonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

 

DYREKTOR SZPITALA
dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski