Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko: Pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej (27.02

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko: Pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej (27.02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko:

 • 1. Pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym – 12 osób, pełny wymiar, system pracy zmianowej (7:00-19:00, 19:00-7:00)

I. Wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie medyczne

II. Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 • 2. Pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii – 4 osoby, pełny wymiar, system pracy zmianowej (7:00-19:00, 19:00-7:00)

I. Wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie medyczne

II. Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 • 3. Pielęgniarki w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej – 1 osoba, pełny wymiar, system pracy zmianowej (7:00-19:00, 19:00-7:00)

I. Wymagania:
wykształcenie wyższe lub średnie medyczne

II. Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 23 marca 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-położna w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 27.02.2017 r.