Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko: ratownika medycznego do transportu pacjentów na Blok Operacyjny (01.03.2017)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko: ratownika medycznego do transportu pacjentów na Blok Operacyjny (01.03.2017)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 

1. ratownika medycznego do transportu pacjentów na Blok Operacyjny – 1 osoba, system pracy jednozmianowej

I. Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

II. Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 10 marca 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs- ratownik medyczny …………
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 01.03.2017 r.