Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko: ślusarza oraz robotnika transportowo-gospodarczego (03.03.2017)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko: ślusarza oraz robotnika transportowo-gospodarczego (03.03.2017)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 pilnie zatrudni pracowników na stanowisko:

 • 1. ślusarza – 1 osoba, pełny etat, system pracy jednozmianowej

I. Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zasadnicze

II. Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

 • 2. robotnika transportowo-gospodarczego – 1 osoba, pełny etat, system pracy jednozmianowej

I. Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zasadnicze
 • prawo jazdy „B”

II. Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 15 marca 2017 r. do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85 7488 507, 85 7488 535.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 27.02.2017 r.