Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie na stanoiwiska pielęgniarek i sanitariusza

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na stanoiwiska pielęgniarek i sanitariusza

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 

 • Pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 osoba, system pracy zmianowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

 

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 


 

 • Położnej anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym – 1 osoba, system pracy jednozmianowej(7:00-14:35)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

 

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 


 • Położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – 1 osoba, system pracy zmianowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

 

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 


 • Pielęgniarki w Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej– 1 osoba, system pracy zmianowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

 

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 


 • Pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii – 2 osoby, system pracy zmianowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

 

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 


 

 • Sanitariusza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy – 1 osoba , system pracy jednozmianowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie

 

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 29 maja 2015r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs-pielęgniarka (sanitariusz) w Oddziale………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Białystok, 2015.05.18.