Jesteś na stronie: Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi transportu sanitarnego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi transportu sanitarnego

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi transportu sanitarnego.
 
 
 

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, działając zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności medycznej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027) ogłasza konkurs ofert na usługi transportu sanitarnego na okres 1 roku:

  • 1. Transport z lekarzem na terenie miasta i poza terenem miasta.
  • 2. Transport z ratownikiem medycznym na terenie miasta i poza terenem miasta – całodobowy.
  • 3. Transport z kierowcą na terenie miasta i poza terenem miasta – całodobowy.

Składanie ofert:

  • Oferty należy składać w kancelarii Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 najpóźniej do dnia 25.01.2012r. do godziny 11.00 w Kancelarii I piętro, pokój 12 w budynku Administracji Szpitala ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2012r. o godz.11.15

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Oferent ma prawo złożyć umotywowaną skargę lub protest dotyczący konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 085-7488-530.

 

Białystok, dnia 10 stycznia 2012 r.


Dokumenty do pobrania: