Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  : udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych  w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki  w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

z dnia 22.08.2014r..
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 13.08.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 22.08.2014 o godz. 12:30.

W dniu 22.08.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej a) Pracownia Hemodynamiki. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru  ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia:

  • Praktyka Lekarska KARDIAD Adrian Kubiś,  15-642 Białystok, ul. Lawendowa 48/2
  • Prywatna Praktyka Lekarska Marcin Wiliński, 15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 11/3

Z up Dyrektora

Lekarz Naczelny Szpitala

dr n.med. Adnieszka Janke