Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia na potrzeby pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia z dnia 20.05.2016r .

Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26, 15 – 950 Białystok w dniu 29.04.2016r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku w dniu 20.05.2016r. o godz. 12.30.

W dniu 20.05.2016r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej – w przypadku awarii sprzętu Udzielającego zamówienia. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej dla Udzielającego zamówienia: TMS Diagnostyka Sp. z o. o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84.

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok dnia 23 maja 2016 roku.