Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji i w trybie dyżurowym na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że w wyniku postępowania konkursowego, decyzją Komisji konkursowej z dnia 22.12.2011 r. wybrani zostali następujący oferenci:

  • 1. Indywidualna Praktyka Lekarska – Michał Chlabicz, 15-394 Białystok, ul. Celownicza 37/14
  • 2. Prywatna Praktyka Lekarska – Przemysław Chorąży, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 35
  • 3. Indywidualna Praktyka Lekarska – Wojciech Gabrylewski, 15-083 Białystok, ul. Orzeszkowej 14 m 9
  • 4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Ireneusz Najmoła, 16-030 Supraśl, Karakule, ul. Tęczowa 1

Białystok, dnia 22 grudnia 2011 r.