Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 12.03.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 24.03.2014 o godz. 11:30.

W dniu 24.03.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych:

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agata Małgorzata Wargocka-Skiepko , 18-106 Turośń Kościelna, Turośń Dolna 92a

 

Białystok, dnia 24 marca  2014r.