Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii a) Pododdziału Udarowego z dnia 20.06.2014r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii a) Pododdziału Udarowego z dnia 20.06.2014r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii a) Pododdziału Udarowego z dnia 20.06.2014r.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej–Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 04.06.2014r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 18.06.2014 o godz. 13:00.

W dniu 18.06.2014r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii a)Pododdział Udarowy

  • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bożena Rogowska 15-229 Białystok, ul. Słowackiego 3 a m.46
  • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Szałaj 15-302 Białystok,ul. Mazowiecka 41 m.34