Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki

z dnia 30.08.2013r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 

Pkt. 1

Komisja konkursowa zebrała się w składzie:

1. Agnieszka Janke – zastępca Przewodniczącego
2. Iwona Jastrząb – Członek
3. Grażyna Sochoń – Członek
4. Dorota Bajkowska – Sekretarz

oznaczonym w Zarządzeniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego nr 70/2013 z dnia 22.08.2013r.

Pkt. 2

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 21.08.2013r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 30.08.2013 o godz. 13.00.

Pkt. 3

W dniu 30.08.2013r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru 2 ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia, w następujących zakresach:
•    Procedury w kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki

1. Praktyka Lekarska Artur Dubicki.
2. Praktyka Lekarska Marcin Kożuch.


Białystok, dnia 30.08.2013r.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Krystyna Kulesza-Huryń