Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 07.10.2013r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 07.10.2013r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 07.10.2013r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Pkt. 1

 

Komisja konkursowa zebrała się w składzie:

  • 1. Krystyna Kulesza-Huryń – Przewodniczący
  • 2. Agnieszka Janke – zastępca Przewodniczącego
  • 3. Karol Kozłowski – Członek
  • 4. Alicja Buzun – Członek
  • 5. Dorota Bajkowska – Sekretarz

oznaczonym w Zarządzeniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego nr 76/2013 z dnia 01.10.2013r.

 

Pkt. 2

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne został ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok w dniu 20.09.2013r. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Administracji Szpitala w dniu 30.09.2013 o godz. 13.00.

Pkt. 3

 

W dniu 03.10.2013 r. Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dokonano wyboru dwóch ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia, w następujących zakresach:

anestezjologii – pełnienia dyżurów medycznych na Bloku Operacyjnym

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Gałkin 15- 042 Białystok ul. Pałacowa 1

 

Kierownik Bloku Operacyjnego

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Gałkin 15- 042 Białystok ul. Pałacowa 1

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Krystyna Kulesza-Huryń

Białystok, dnia 07 października 2013 r.