Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowiska: pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pielęgniarki i sanitariusza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska pracownicze, informuję iż na stanowiska:

  • pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wybrano ofertę Pani Elżbiety Matys,
  • pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wybrano ofertę Pani Anny Grabowskiej,
  • pielęgniarki w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy wybrano ofertę Pani Marty Domalewskiej,
  • sanitariusza w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy wybrano ofertę Pana Marcina Tarczyńskiego.

Dyrektor
Urszula Łapińska

Białystok, dnia 24 maja 2013 r.