Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 01.06.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 01.06.2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  ogłoszonego  01.06.2016r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie kardiologii  lub chorób wewnętrznych  w  Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

1. JACMED Indywidualna Praktyka Lekarska, Jackowski Tomasz, 15-215 Białystok, ul. Konopnickiej 12c/37
2. Prywatna Praktyka Lekarska Marcin Wiliński, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 38/108,
3. Praktyka Lekarska KARDIAD Adrian Kubiś, 15-642 Białystok, ul. Lawendowa 48/2,

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2016.06.15.