Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 05.07.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 05.07.2016r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  ogłoszonego  05.07.2016r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:


Badań  w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej w Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej ( technik analityki medycznej)

Agnieszka Dziekońska, 15-840 Białystok, ul. Narewska 2a/36

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2016.07.12.