Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 10.02.2015r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 10.02.2015r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. wykonywania i opisywania badań typu:

  • USG
  • USG Doppler
  • biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG
  • USG TRUS
  • zabieg termoablacji
  • drenaż pod kontrolą USG
  • punkcja pod kontrolą USG

przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Szymański, 15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 5/129

DYREKTOR SZPITALA
Urszula Łapińska


Białystok 2015.02.18.