Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 21.10.2016r. (2)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 21.10.2016r. (2)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 21.10.2016r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • 1. Małgorzata Barbara Wiśniewska, 15-287 Białystok, ul. Wołodyjowskiego 6b/45,

  • 2. Marianna Jarosz, 19-100 Mońki, ul. Leśna 78,

  • 3. Marzena Pacewicz, 15-472 Białystok, ul. Chmielna 18a/66,

  • 4. Andrzej Czerniawski, 15-559 Białystok, ul. Leśna 45/21,

  • 5. SALUS Profesjonalne Usługi Pielęgniarskie Rafał Falkowski, 15-662 Białystok, ul. Stroma 29/4,

  • 6. Anna Jakubczyk, 15-668 Białystok, ul. Upalna 94/1a,

  • 7. Jolanta Olszewska, 17-111 Boćki, ul. Bielska 41,

  • 8. Usługi Pielęgniarskie ANTIDOTUM Marek Rudkowski, 16-001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 8/44,

 

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii a) Pododdziału Udarowego

 

  • 1.Ewelina Minkiewicz, 15-794 Białystok, ul. Gajowa 71/99

 

Anuluje się zamieszczone wcześniej ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 2016.11.04.