Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 22.04.2015r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 22.04.2015r.

Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 22.04.2015r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesław Sudakowski, 15-591 Białystok, ul. Pagórkowa 6

pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej

  • Diagnostyka Medyczna – USG Mariusz Adam Januszko, 15-073 Białystok, ul. Starobojarska 12 m 10
  • Prywatna praktyka lekarska – Władysław Jan Lewko, 15-660 Białystok, ul. Wincentego Witosa 20 lok. 20 Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Szymański, 15-873 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 5/129

 

Białystok, 2015.04.30