Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 23.11.2015r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 23.11.2015r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  ogłoszonego  23.11.2015r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Anna Ewa Keller, 15-190 Białystok, ul. A. Puszkina 4
Paulina Kucharczyk ,15-660 Białystok, ul. Słonecznikowa 5/10
Beata Chudzińska, 15-793 Białystok, ul. Jarzębinowa 18/3
Łukasz Michał Nurkowski, 15-861 Białystok, ul. Gołdapska 4/15
Ewa Czarnak, 15-096 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 5/25
Agnieszka Silwon, 16-001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 10a/30

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 02 grudnia 2015