Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 31.07.2015r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 31.07.2015r.

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych  ogłoszonego  31.07.2015r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej   na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

1. Radosław Nisio, 07-440 Goworowo, ul. Sienkiewicza 47

  • udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie  opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów  Oddziału Neurologii a) Pododdział Udarowy

1. Artur Andrzej Kanteluk, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 4/34

  • udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego   na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

1.FIDA-MED  Paweł Bochenko, 15-352 Białystok, ul. Wiejska 78/9

Białystok, 2015.08.13.