Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 13/2017 ogłoszonego 09.12.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 13/2017 ogłoszonego 09.12.2016r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • 1. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Indywidualna Praktyka Lekarska Mirosław Tarasiuk, ul. Zagórna 2H m. 9, 15-820 Białystok

  • 2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych

Robert Sawicki, ul. Reymonta 13C, 15-717 Białystok
ANMED Anna Walesiuk, Ignatki-Osiedle, ul. Jodłowa 8A lok. 19, 16-001 Kleosin
Indywidualna Praktyka Lekarska Robert Kobus, ul. Zbigniewa Herberta 22, 15-779 Białystok
Praktyka Lekarska Beata Mojsak Worobiej, ul. Różana 64 lok. 2, 15-669 Białystok
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Fiedoruk, ul. Biebrzańska 8F, 15-161 Białystok
Praktyka Lekarska Katarzyna Bielak-Mydłowska, ul. Sokólska 19/15, 15-865 Białystok
Indywidualna Praktyka Lekarska Oleg Dyśko, ul. Lewandowskiego 3 m. 8, 15-124 Białystok

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, dn. 23.12.2016r.