Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 16/2017 ogłoszonego 11.01.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 16/2017 ogłoszonego 11.01.2017r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej

  • 1) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Kotowska Dorota, Gosie Małe 20A, 18-315 Kołaki Kościelne
  • 2) Cudowska Urszula, 15-776 Białystok, ul. Konstytucji 3 Maja 30/35
  • 3) Michał Byczkowski, 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 46/2

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2017.01.23.