Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 17/2017 ogłoszonego 24.01.2017r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 17/2017 ogłoszonego 24.01.2017r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • 1. okulistyki ( hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz świadczenia medyczne w SOR)

MALESIŃSKI-SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209, 15-005 Białystok

  • 2. okulistyki dziecięcej  w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni  Okulistyki Dziecięcej,

MALESIŃSKI-SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209, 15-005 Białystok

  • 3. okulistyki w formie leczenia i konsultacji pacjentów oraz badań okulistycznych w zakresie medycyny pracy w Poradni Okulistycznej,

MALESIŃSKI-SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209, 15-005 Białystok

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 08.02.2017 r.