Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 7/2017 ogłoszonego 25.11.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 7/2017 ogłoszonego 25.11.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

wykonywania badań diagnostycznych Tomografii komputerowej z opisem przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

  • Centrum Medyczne DIAGMEDICA sp. z o.o., 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.12.19.