Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 8/2017 ogłoszonego 05.12.2016r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PK Nr 8/2017 ogłoszonego 05.12.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego z funkcją zastępcy kierownika Bloku Operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego

  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Ewa Obuchowska, ul. Orzeszkowej 12, 16-020 Czarna Białostocka

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w godzinach normalnej ordynacji  z funkcją lekarza kierującego oddziałem  na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

  • Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Piotr Lewko, ul. Św. Rocha 7 m. 13, 15-879 Białystok

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dn. 19.12.2016