Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w SOR

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w SOR

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 24.05.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Pełnienie dyżurów przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • Ogólna Praktyka Lekarska Sebastian Piotr Szpak, 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 30/15

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.06.02.