Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  ogłoszonego  17.11.2014r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach:

1.    Alergologii z wykonywaniem badań spirometrycznych w Poradni Alergologicznej (pielęgniarka)
Kompleksowa Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Sidorczuk, 15-788 Białystok, ul. Blokowa 14/10, oferta przyjęta w całości
2.    Badań histopatologicznych i cytologicznych w Pracowni Diagnostyki Histopatologii i Cytologii (technik analityki medycznej)
Agnieszka Dziekońska, 15-840 Białystok, ul. Narewska 2a m 36, oferta przyjęta w całości
Elżbieta Maria Rutkowska, 15-660 Białystok, ul. Witosa 11/14, oferta przyjęta w całości
3.    W dziedzinie medycyny rodzinnej w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz)
Elżbieta Korszun, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 4/49, oferta przyjęta w całości
Anna Zakrzewska-Karczewska, 15-028 Białystok, ul. Słonimska 3/12

Z up. Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘOWY

Karol Kozłowski