Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania zabiegu operacyjnego stabilizacji kręgosłupa z powodu złamania trzonu kręgu piersiowego Th 6

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania zabiegu operacyjnego stabilizacji kręgosłupa z powodu złamania trzonu kręgu piersiowego Th 6

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
wykonania zabiegu operacyjnego stabilizacji kręgosłupa z powodu złamania trzonu kręgu piersiowego Th 6

Uzasadnienie:


Nie wpłynęła żadna oferta

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 23.05.2016 r.