Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej (Aktualizacja 20.11.2013)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej (Aktualizacja 20.11.2013)

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej w lokalizacji SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 ogłoszony w dniu 28.10.2013 r.

Rodzaj świadczeń: 1) Świadczenia zdrowotne diagnostyczne tomografii komputerowej wykonywane na rzecz SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Zakres świadczeń: 1) świadczenie w zakresie tomografii komputerowej (wraz z opisem) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Uzasadnienie:

  • 1. Oferta TMS Diagnostyka Sp. z o.o. nie spełnia warunków okreslonych w ogłoszeniu.
  • 2. Kwota Oferenta Centrum Medyczne DIAGMEDICA Sp. o.o. przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na finansowanie badań.

 

Dyrektor
Urszula Łapińska

Białystok, dnia 13 listopada 2013r.


Pobierz ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 167.9KB)

Aktualizacja 20.11.2013:

Pismo oferenta (PDF, 217KB)
Odpowiedź na pismo oferenta (PDF, 139.7KB)