Jesteś na stronie: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego dyżurów medycznych i pielęgniarskich

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego dyżurów medycznych i pielęgniarskich

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn.  zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :


  • 1. pełnienie dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • 2. świadczenie usług pielęgniarskich przy zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej ( leczenie bólu) w dziale Diagnostyki Obrazowej

Uzasadnienie:

  • Nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, dnia 23.12.2016 r.