Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu diagnosty laboratoryjnego

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu diagnosty laboratoryjnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:


  • diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Mikrobiologicznej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej – 1 osoba (umowa na okres 3 miesięcy)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne – kierunek analityka medyczna
  • doświadczenie w pracy w Pracowni Mikrobiologicznej z uwzględnieniem umiejętności z zakresu identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów
  • znajomość mechanizmów oporności bakteryjnej i sposobów jej wykrywania
  • obsługa automatycznych analizatorów bakteriologicznych i znajomość systemów informatycznych (LIS)

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 7 listopada 2013 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – diagnosta laboratoryjny”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 29 października 2013 r.