Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu Głównego elektryka zakładu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu Głównego elektryka zakładu

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • Głównego elektryka zakładu – 1 osoba, pełny etat,

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E”, oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” ( Rozp. MGPiPS z 28.04.2003r.)
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • komunikatywność

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

Ze szczegółowym zakresem czynności zapoznać się można w pokoju nr 1 lub 2  w budynku Administacji.

Dokumenty należy składać do dnia 05 czerwca  2015 do godz. 15:00   na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

p.o.DYREKTORA SZPITALA

Urszula Łapińska

.