Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu głównego księgowego oraz inspektora ds. zamówień publicznych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu głównego księgowego oraz inspektora ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowiska:

  • głównego księgowego – 1 osoba

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe

staż 5 lat w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

  • inspektora ds. zamówień publicznych – 1 osoba

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe

doświadczenie w zamówieniach publicznych w służbie zdrowia

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 16 sierpnia 2013 do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.