Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:


  • Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej – 1 osoba

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne
  • specjalizacja w dziedzinie radiodiagnostyki
  • staż 5 lat w zawodzie

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 14 listopada 2013 do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – stanowisko…”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 06 listopada 2013 r.