Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym, 1 osoba, pełny etat

Wymagania:

– wykształcenie wyższe medyczne

– specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

– staż pracy w zawodzie – 8 lat

 

 

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu

  • kserokopia dyplomu specjalizacji

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

Dokumenty należy składać do dnia 19 grudnia 2016 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C.Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

 


Białystok, 2016.12.12